english version ελληνική έκδοση    rss feed

Η διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ) ορίζεται στην  Κ.Υ.Α. 11926/261/2011 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ 453/Β/22-3-2011), η οποία παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παρ 14 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4635/2019.

Οι προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ εξειδικεύονται με την απόφαση της ΕΕΤΤ  629/9 ΦΕΚ 3037/Β΄/30.12.2011 με τίτλο «Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 ΦΕΚ/453/Β΄/22.3.2011».

Η αίτηση για την άδεια τύπου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται σε έντυπη μορφή σε τέσσερα (4) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα «Αίτηση άδειας τύπου κατασκευής κεραίας».

Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ΚΥΑ παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4070/2012 μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για την υπαγωγή κατασκευής κεραίας στο καθεστώς των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ) απαιτείται η έκδοση Άδειας Τύπου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και περιορισμούς που πρέπει να πληροί κάθε αντίστοιχη εγκατάσταση ΤΚΚ, ενώ για την εγκατάσταση ΤΚΚ σε συγκεκριμένη θέση απαιτείται Δήλωση Εγκατάστασης.

Η Άδεια Τύπου εκδίδεται από την ΕΕΤΤ, αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ απαιτείται η κατάθεση στην ΕΕΤΤ Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ, συνοδευόμενη από γνωμάτευση της ΥΠΑ και μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών για τη συγκεκριμένη θέση, που κοινοποιείται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, την αρμόδια Περιφέρεια και την ΕΕΑΕ. Η ΕΕΤΤ, εφόσον δεν έχει ληφθεί τεκμηριωμένη αρνητική γνώμη από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εντός τριμήνου, εκδίδει βεβαίωση ορθής υποβολής της Δήλωσης, βάσει της οποίας επιτρέπεται η εγκατάσταση της ΤΚΚ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ΤΚΚ επιτρέπεται να έχουν ύψος μέχρι 5,5 μέτρα (χωρίς το αλεξικέραυνο) και θα πρέπει να λειτουργούν σε περιοχές συχνοτήτων για τις οποίες υφίστανται δικαιώματα χρήσης στο όνομα παρόχων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας με ισχύ μικρότερη από 1,5 kW eirp, μη συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των - μέχρι 2 - μικροκυματικών κεραιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση των σταθμών βάσης.

Σημειώνεται ότι με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 723/2/26-6-2014 «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 2179/Β΄/8.8.2014) ορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών Κεραιών.