english version ελληνική έκδοση    rss feed

Οι βασικοί Νόμοι και Κανονιστικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι:

 • ο Νόμος 4070/2012  «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012)
 • το κεφάλαιο Ζ’ του του Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014)
 • ο Νόμος 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄/3-3-2000)
 • το άρθρο 31 του Ν. 4053/2012  «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4249/2014
 • το άρθρο 58 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α'/18.04.2013)
 • η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012)

Επιπλέον ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών περιλαμβάνουν:

 • η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β/11-12-2012)
 • η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 723/2/26-6-2014  «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 2179/Β΄/8.8.2014)
 • η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 746/5/22-1-2015  «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014.» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015)
 • η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 746/4/22-1-2015  «Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015)

Την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατασκευών κεραιών ρυθμίζουν κυρίως:

 • ο Νόμος 4014/2011  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011).
 • η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 174610/01.09.2014  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β ́ 21), όπως εκάστοτε ισχύει» (ΦΕΚ 2498/Β/19.09.2014), η οποία αντικατέστησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 198015/12  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)» (ΦΕΚ 1510/Β/4-5-2012).
 • η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1958/12  «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011)» (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012).
 • η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 20741/12  «Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).» (ΦΕΚ 1565/Β’/8-5-2012).
 • η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 15277/12  «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.» (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4280/2014.

Επιπλέον πληροφορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, εν γένει, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=804&language=el-GR

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών»  (ΦΕΚ453/Β/22.3.2011) ορίστηκε η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.3431/2006 παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4070/2012 μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Οι προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ εξειδικεύονται με την απόφαση της ΕΕΤΤ 629/9 με τίτλο «Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 ΦΕΚ/453/Β΄/22.3.2011»  (ΦΕΚ 3037/Β΄/30.12.2011).

Επιπλέον, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 27217/505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-2013) εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012, οι Εγκαταστάσεις Kατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

Τα άρθρα 61 και 62 του Ν.4313/2014 και η παρ. 8 του άρθρου 14 του N.4324/2015  περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ευρυεκπομπών.

Τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012.

Περιορισμοί ως προς την έκδοση Αδειών Κατασκευών Κεραιών και την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων ορίζονται στην υπ’ αριθμόν 262/107 απόφαση της ΕΕΤΤ  «Ειδικά Μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις»  (ΦΕΚ/1262/Β/26-9-2002).

Οι λεπτομέρειες για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία προηγείται της έκδοσης αδείας κατασκευής κεραίας καθορίζονται σε αντίστοιχους Kανονισμούς της ΕΕΤΤ.