english version ελληνική έκδοση    rss feed

H αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών ρυθμίζεται κυρίως με τα άρθρα 20 έως και 38 (Μέρος Α΄ του Κεφαλαίου ΙΑ΄) του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167) και την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 919/26/16-12-2019 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 4872/Β΄/31-12-2019).

Επιπλέον ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών περιλαμβάνει η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 919/24/16-12-2019 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών».

Την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατασκευών κεραιών ρυθμίζουν:

  • Ο Νόμος 4014/2011  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011).
  • Ο Νόμος 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄289), όπως ισχύει τροποποιημένος ιδίως με τον Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159).
  • Η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ: 2471/Β/1082016), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018)
  • η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 174610/01.09.2014  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β ́ 21), όπως εκάστοτε ισχύει» (ΦΕΚ 2498/Β/19.09.2014), η οποία αντικατέστησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 198015/12  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)» (ΦΕΚ 1510/Β/4-5-2012).
  • η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 15277/12  «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.» (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4280/2014.

Επιπλέον πληροφορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, εν γένει, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=804&language=el-GR)

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών»  (ΦΕΚ453/Β/22.3.2011) ορίστηκε η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παρ 14 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του N. 4635/2019.

Οι προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ εξειδικεύονται με την απόφαση της ΕΕΤΤ 629/9 με τίτλο «Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 ΦΕΚ/453/Β΄/22.3.2011»  (ΦΕΚ 3037/Β΄/30.12.2011).

Επιπλέον, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 27217/505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-2013) εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης οι Εγκαταστάσεις Kατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παρ 13 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019 μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του N. 4635/2019.

Το άρθρο 61 του  Ν. 4313/2014  και οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 39 του Ν. 4635/2019  περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

H παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 4635/2019 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του ν. 4635/2019.

Περιορισμοί ως προς την έκδοση Αδειών Κατασκευών Κεραιών και την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων ορίζονται στην υπ’ αριθμόν 262/107 απόφαση της ΕΕΤΤ  «Ειδικά Μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις»  (ΦΕΚ/1262/Β/26-9-2002).

Οι λεπτομέρειες για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία προηγείται της έκδοσης αδείας κατασκευής κεραίας καθορίζονται σε αντίστοιχους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ.