Υποβολή καταγγελίας για κατασκευή κεραίας

Για να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ για κατασκευή κεραίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα. Προηγουμένως, συνιστάται να επισκεφθείτε την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών, keraies.eett.gr, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε την κατασκευή κεραίας που σας ενδιαφέρει και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αδειοδότησης και το νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα μετά την αναζήτηση στο keraies.eett.gr, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις καταγγελίες και διενεργεί αυτοψία με ειδικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και τον καταγγέλλοντα.

Επισημαίνεται ότι για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Gravity form id 6

Εμφάνιση Checkbox 1

Checkbox Title Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τη «Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Επιλέξτε το πεδίο για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της φόρμας.

Checkbox Text Κατά τη διαχείριση της καταγγελίας σας, η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επίσης, συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).