MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων > Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1110ης Συνεδρίασης
Title Date Icon 29/04/2024

Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1110ης Συνεδρίασης

ΦΑΣΜΑ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 1:

  Απόρριψη του με αρ. πρωτ. 2033/19-01-2024 αιτήματος της εταιρείας "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" σχετικά με την έγκριση ένταξης της θέσης ΚΑΜΙΛΑΦΙ ΚΟΡΩΠΙ (1007010) στις διατάξεις της παρ.1β, αρ.27 του Ν.4635/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 2:

  Έγκριση ενεργοποίησης υπηρεσιών από υπαίθρια καμπίνα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνδέσεις των συνδρομητών που επηρεάστηκαν από κλοπές και κακόβουλες ενέργειες αποξήλωσης καλωδίου κύριου δικτύου χαλκού ΟΤΕ στην περιοχή Κόμμα Λαμίας.

  Αριθ. Θέματος 3:

  Ορισμός και έλεγχος των εμβληματικών οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφωνα με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 1056/02/2022 «Έγκριση του τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη μεθοδολογία και το μοντέλο για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην αγορά» (ΦΕΚ Β/7193) -3ος Ορισμός

  Αριθ. Θέματος 4:

  Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Φιλοξενίας

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 5:

  Έγκριση θέσεων της ΕΕΤΤ επί των βασικών σημείων της Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 6:

  Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

  Αριθ. Θέματος 7:

  Διεξαγωγή συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για πρόσβαση σε φυσική υποδομή και τεχνικά έργα

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 8:

  Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της Ε ετήσιας ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 1046/04/10.10.2022 (Απόφαση Ε’ Ετήσιας Ανάθεσης), ως ισχύει

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 9:

  Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου νέου Κανονισμού περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και των χρηστών.

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Ραδιοεξοπλισμός

  Αριθ. Θέματος 10:

  Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος των εταιρειών: 1) «Info-Quest Technologies M.A.E.B.E.», 2) «QuestOnLine Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου» και 3) «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής στην αγορά από μέρους των πρώτης και δεύτερης και της διανομής από μέρους της τρίτης ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Συχνότητες

  Αριθ. Θέματος 11:

  Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Θεόδωρου Νατσούλα, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος και της πραγμάτωσης εξ αυτού εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

  Αριθ. Θέματος 12:

  Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΣΚΑΪ 100,4» του νομού Έβρου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής του.

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Εγκαταστάσεις κεραιών

  Αριθ. Θέματος 13:

  Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της κ. Εμινέ Καρά Χουσεΐν, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης εντός χώρου κυριότητας της κεραιοσυστήματος κατάλληλου για την πραγμάτωση εξ αυτού εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

  Αριθ. Θέματος 14:

  Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της πρόκλησης παρεμβολών στη ζώνη 1880-1900 MHz από κατασκευή κεραίας επί της οδού Διονύσου 10 στον Δήμο Λάρισας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

  Αριθ. Θέματος 15:

  Λήψη Απόφασης επί της από 31-01-2020 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Α΄ ΚΤΕΟ (τεμάχιο 979-980) Δ. Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης (θέση ΜΤΧ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)

  Αριθ. Θέματος 16:

  Λήψη Απόφασης επί της από 27-02-2024 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» (πρώην «COSMOTE») για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κτήριο του ΟΤΕ στην Χώρα νήσου Πάτμου

  Αριθ. Θέματος 17:

  Λήψη Απόφασης επί της από 27-10-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών τηλεφωνίας στη θέση ΑΣΦΕΝΔΙΛΕΣ Δ. Καντάνου-Σελίνου Π.Ε. Χανίων

  Αριθ. Θέματος 18:

  Λήψη Απόφασης επί της από 27-10-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών τηλεφωνίας στην περιοχή Δανακος της νήσου Νάξου στο Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Π.Ε. Νάξου

  Αριθ. Θέματος 19:

  Λήψη Απόφασης επί της από 27-10-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών τηλεφωνίας στο δ.δ. Κρασιού Δ. Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου

 • Αιτήσεις θεραπείας

  Αριθ. Θέματος 20:

  Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 18738/24-07-2023 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Αναστάσιου Μπούρα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ 90.6», κατά της ΑΠ 1077/6/03-07-2023 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

  Αριθ. Θέματος 21:

  Λήψη Απόφασης επί της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 30495/07-12-2023 Αιτήσεως Θεραπείας της κ. Ειρήνης Αναγνώστου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΧΙΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ», κατά της ΑΠ 1075/13/12-06-2023 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ομάδες εργασίας

  Αριθ. Θέματος 22:

  Παράταση της ΑΠ ΕΕΤΤ 1073/22/18-05-2023 “Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη ψηφιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της ΕΕΤΤ της περιόδου από 01/01/1997 έως 28/02/2023” και της ορθής επανάληψης αυτής την 03-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΧ639-Γ4Π)

 • Διαγωνισμοί

  Αριθ. Θέματος 23:

  Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το Τμήμα 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 263/2024 απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

  Αριθ. Θέματος 24:

  Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: “ Έλεγχος της υποβληθείσας από την FORTHNET Α.Ε. μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για το στοιχείο «Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις» για τα έτη 2020, 2021 & 2022 (απολογιστικά έτη), και, Έλεγχος της υποβληθείσας από την ΟΤΕ Α.Ε. μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για τα στοιχεία i) «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή» και ii) «κοινόχρηστα τηλέφωνα» για το έτος 2020 (απολογιστικό έτος)

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 25:

  Τροποποίηση σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της διοργάνωσης και φιλοξενίας της 78ης συνάντησης της Ομάδας Έργου 1 (Project Team 1 - PT1) της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECC) της CEPT, στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 28 - 31 Μαΐου 2024

  Αριθ. Θέματος 26:

  Έγκριση σύμβασης δεύτερης (2ης) βραχυχρόνιας μίσθωσης επιπλέον χώρων εντός του Στρατοπέδου «ΕΠ/ΧΟΥ Μελίδη», στον Αυλώνα Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (Τ.ΕΘ.Α.), για την εγκατάσταση σταθμών εποπτείας ραδιοσυχνοτήτων, που θα προμηθευτεί η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164) και του υποέργου 5 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣPHF)» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS: 5029958)

  Αριθ. Θέματος 27:

  Έγκριση Στοιχείων/Δικαιολογητικών για την συμπλήρωση της Καρτέλας Φορέα που αφορούν την ΕΕΤΤ, ως (δυνητικού) Δικαιούχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, και υποβολή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ

  Αριθ. Θέματος 28:

  Έγκριση της υποβολής του Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της Συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ Πράξης της ΕΕΤΤ «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με MIS 5029958, για το έτος 2023

  Αριθ. Θέματος 29:

  Συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού και των μελών της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps) κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024

 • Είδος δημοσίευσης