MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων > Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1023ης Συνεδρίασης
Title Date Icon 28/03/2022

Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1023ης Συνεδρίασης

ΦΑΣΜΑ

 • Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων-Χορήγηση δικαιωμάτων

  Αριθ. Θέματος 1:

  Ορισμός Καταλόγου Προεπιλογής Συμμετεχόντων στη Δημοπρασία για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 410-430 MHz

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 2:

  «Διαγραφή Παρόχων από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 της ΑΠ ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (Β’ 2265)»

  Αριθ. Θέματος 3:

  Διαγραφή Παρόχων από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 της ΑΠ ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (Β’ 2265)

  Αριθ. Θέματος 4:

  Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τις τιμές των χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, για δέσμευση δώδεκα (12) και τριάντα έξι (36) μηνών, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (ΦΕΚ 1836/Β/13.05.2020), σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 977/03/25.01.2021 (ΦΕΚ 625/Β/17.02.2021)

  Αριθ. Θέματος 5:

  Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας Vodafone-Panafon με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/31-12-2016) κατά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της πρώτης ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως ισχύει τροποποιηθείσα

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 6:

  Προσδιορισμός ποσού των δόσεων Μαρτίου 2022 και Μαρτίου 2023 DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4712/2020

  Αριθ. Θέματος 7:

  Έγκριση Έκθεσης Αξιολόγησης Συμμόρφωσης του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης με την επωνυμία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.E.» αναφορικά με την ένταξη νέας Αρχής Εγγραφής

  Αριθ. Θέματος 8:

  Έγκριση Έκθεσης Αξιολόγησης Συμμόρφωσης του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΑΚΟΜ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με την ένταξη νέας Αρχής Εγγραφής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 9:

  Παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ, από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μέσω ερωτηματολογίων (2021)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ομάδες εργασίας

  Αριθ. Θέματος 10:

  «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών».

  Αριθ. Θέματος 11:

  Παράταση διάρκειας Ομάδας Εργασίας για τον έλεγχο Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2020

  Αριθ. Θέματος 12:

  Παράταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη του κλιμακίου ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διενεργεί τον έλεγχο Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2020

 • Διαγωνισμοί

  Αριθ. Θέματος 13:

  Επικύρωση των αποτελεσμάτων ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Έλεγχοι συμμόρφωσης της Εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2021 (με απολογιστικά στοιχεία 2019) και 2022 (με απολογιστικά στοιχεία 2020)».

  Αριθ. Θέματος 14:

  Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 63/2021/06.09.2021 (ΑΔΑΜ 21 SYMV009198078) μεταξύ ΕΕΤΤ και της εταιρείας ΕΡΝΣΤ και ΓΙΑΝΓΚ Αναδόχου του έργου «Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ταχυδρομικής Αγοράς, Νέες Τάσεις και Προοπτικές».

  Αριθ. Θέματος 15:

  Τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 1016/18/22-11-2021 «Απευθείας ανάθεση του έργου αναβάθμισης και υποστήριξης της μετρητικής πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ»

  Αριθ. Θέματος 16:

  Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ5045164

  Αριθ. Θέματος 17:

  Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

  Αριθ. Θέματος 18:

  Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 5 με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

  Αριθ. Θέματος 19:

  Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 6 με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

  Αριθ. Θέματος 20:

  Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 7 με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 21:

  Απόσυρση πεπαλαιωμένων/κατεστραμμένων παγίων της ΕΕΤΤ

  Αριθ. Θέματος 22:

  Παράταση της απόσπασης για τρεις (3) μήνες της Χαραλαμπίας Σεβοπούλου του Πάνου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

  Αριθ. Θέματος 23:

  Παράταση της απόσπασης για τρεις (3) μήνες της Μαρίας Πέππα του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

  Αριθ. Θέματος 24:

  Παράταση της απόσπασης για τρείς (3) μήνες του Παντελή Βαρλάμου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

  Αριθ. Θέματος 25:

  Απόσπαση της κ. Νίκης Βρετού, μέλους του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 5μηνη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT)

  Αριθ. Θέματος 26:

  Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ 43378/14-3-2022 Απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ με θέμα «Παράταση της απόσπασης για τρείς (3) μήνες της Χάιδως – Στυλιανής Ζάχαρη του Γεώργιου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

  Αριθ. Θέματος 27:

  Συμμόρφωση της ΕΕΤΤ προς την υπ’ αριθμ. 49/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Αριθ. Θέματος 28:

  Καταβολή αποδοχών στον Πρόεδρο και τους δύο Αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ από την ημέρα λήξεως της θητείας τους έως τον επαναδιορισμό τους

  Αριθ. Θέματος 29:

  Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) και του Υπουργείου Οικονομικών για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  Αριθ. Θέματος 30:

  Κάλυψη εξόδων μέλους Ε.Ε.Τ.Τ. για μετακινήσεις λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, Υπηρεσιακά Συμβούλια ή Ειδικών Επιτροπών και Ομάδων Έργου

  Αριθ. Θέματος 31:

  Πρόσκληση σε ασκούμενους Δικηγόρους για άσκηση στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ

  Αρχείο απόφασης
 • Είδος δημοσίευσης