Νέος Κανονισμός δημοσίων διαβουλεύσεων

Με νέα διαδικασία θα διεξάγει η ΕΕΤΤ δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα σχετικά με τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ εξέδωσε νέο Κανονισμό με τον οποίο βελτιστοποιεί τη διαδικασία διεξαγωγής δημοσίων διαβουλεύσεων και τροποποιεί τον προηγούμενο Κανονισμό, ενσωματώνοντας παράλληλα διατάξεις του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου (Ν.4727/2020).

Ο νέος Κανονισμός, τον οποίο η ΕΕΤΤ είχε θέσει προηγουμένως σε δημόσια διαβούλευση, θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του σε ΦΕΚ.

Δείτε τον Κανονισμό.

 

Να γίνει προβεβλημένο; 1

Εμφάνιση Υπογραφής 1

Στοιχεία Υπογραφής

name Γρηγόρης Καρίμαλης

title Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

phone 210 615 1013

email gkarimalis@eett.gr