Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου ΟΤΕ για το 2012

22 Φεβρουαρίου 2012 

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ για το 2012,
σύμφωνα με τα οποία προκύπτουν μειωμένες τιμές για τις περισσότερες από τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες
χονδρικής και λιανικής. Επιπλέον, ενέκρινε τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής VDSL από
καμπίνα, ενώ, για πρώτη φορά, ορίστηκαν τιμές για υπηρεσίες VDSL από αστικό κέντρο του ΟΤΕ.

Οι τιμές, που εγκρίθηκαν, ισχύουν αναδρομικά από τις αρχές του έτους με την εξαίρεση των τιμών
για τις οποίες δεν αποδείχθηκε κοστοστρέφεια και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της
απόφασης της ΕΕΤΤ στο ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι ο ετήσιος κοστολογικός έλεγχος, που διενεργεί η ΕΕΤΤ, εξετάζει τη συμμόρφωση του
ΟΤΕ με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού τις
οποίες διατηρεί ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ σε μία σειρά αγορών στον κλάδο τηλεπικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, εγγυάται την υγιή
ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διασφαλίζει για τους Έλληνες
καταναλωτές περισσότερες, πιο ανταγωνιστικές και πιο προσιτές επιλογές σε προϊόντα και
υπηρεσίες. 

Ακολουθεί πίνακας εγκεκριμένων τιμών των κυριότερων υπηρεσιών χονδρικής του ΟΤΕ.


 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2011

Αδεσμοποίητος Τοπικός Βρόχος

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως Αδεσμοποίητου Τοπικού βρόχου

7,78

-6,90%

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου

21,80

-17,74%

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου Τοπικού βρόχου

2,51

10,17%

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου

47,82

-16,61%

Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού Υποβρόχου

4,91

-17,22%

Bitstream

Μηνιαίο τέλος ARYS2048

5,57

-12,72%

Μηνιαίο τέλος  ARYS8192-24

8,00

-2,17%

Τέλος Ενεργοποίησης ARYS

23,17

-15,42%

Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Τοπική συλλογή κλήσεων

0,298

-14,58%

Τοπικός τερματισμός κλήσεων

0,298

-18,50%

Απλή διαβίβαση κλήσεων

0,240

-1,54%

Διπλή διαβίβαση κλήσεων

0,413

-6,64%

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα

0,218

-53,18%

Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα

0,711

-57,93%

Χρέωση θυρών διασύνδεσης

25,29

-5,74%

Τέλος σηματοδοσίας

814,72

-35,96%

Προεπιλογή φορέα – Αποδεκτή αίτηση

4,77

-1,90%

Προεπιλογή φορέα – Απορριφθείσα Αίτηση

4,77

-1,90%

Μέσο Ετήσιο Κόστος Ζεύξης διασύνδεσης Αστική 2Mbps

1.844,00

-12,66%

Μέσο Ετήσιο Κόστος Ζεύξης διασύνδεσης Υπεραστική 2Mbps

3.957,81

-34,61%

Φορητότητα Αποδεκτή αίτηση

0,68

-61,23%

Φορητότητα Απορριφθείσα Αίτηση

0,68

-60,58%

VDSL από Καμπίνα

Μηνιαίο κόστος V ARYS 30 Mbps

11,65

 

Μηνιαίο κόστος V ARYS 50 Mbps

13,23

 

Μηνιαίο κόστος V ARYS Γ 30 Mbps

10,58

 

Μηνιαίο κόστος V ARYS Γ 50 Mbps

11,44

 

VDSL από Αστικό Κέντρο

Μηνιαίο κόστος V ARYS α/κ 30 Mbps

3,38

 

Μηνιαίο κόστος V ARYS α/κ 50 Mbps

3,80