Παράταση προθεσμίας υποβολής απαντήσεων στην Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, όπως ισχύει με την ΑΠ ΕΕΤΤ 920/13/23-12-2019 (ΦΕΚ 463/Β/14-2-2020)

15/4/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την παράταση της
προθεσμίας υποβολής απαντήσεων στην Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τροποποίηση
της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018  για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, όπως ισχύει με την ΑΠ ΕΕΤΤ
920/13/23-12-2019 (ΦΕΚ 463/Β/14-2-2020), έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση ισχύουν ως έχουν.

Δημόσια Διαβούλευση