Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης Δημοπρασίας αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη των
24,5 – 26,5 GHz.

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την12η Οκτωβρίου 2015
και σε αυτή συμμετείχαν οι:

  • COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
  • FORTHNET ΑΕ
  • VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΤΕ
  • WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες. Οι εταιρείες:
Cosmote – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, Vodafone Panafon ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
Wind ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε θεωρούν τις απαντήσεις – παρατηρήσεις τους ως εμπιστευτικού
χαρακτήρα και επομένως δεν δημοσιεύονται.