Έγκριση κοινής εκμετάλλευσης δικαιώματος χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την υπ’ αριθ. 43855/Φ610/29-4-2022 Απόφασή της ενέκρινε από κοινού εκμετάλλευση του Δικαιώματος Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε στην εταιρεία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY»,MYSERVICES SECURITY AND FACILITY», δυνάμει της Απόφασης 34707/Φ615/13-12-2019 της ΕΕΤΤ, με τις εταιρείες «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY»,MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» και «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY»,MYSERVICES HUMAN RESOURCES AND SECURITY».

Να γίνει προβεβλημένο; 1