Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς»

Δείτε το σχετικό κείμενο