Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 488/82/15-7-2008 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές» (ΦΕΚ Β’ 1505)

Επισυναπτόμενα αρχεία 1

Πορεία Ανακοίνωσης a:1:{i:0;s:5:”71566″;}

Να γίνει προβεβλημένο; 1