Αποτελέσματα διαβούλευσης: Αρχές, μεθοδολογία και μοντέλο προϊόντων L2 WAP

Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον καθορισμό των αρχών, της μεθοδολογίας και της προσαρμογής του τεχνοοικονομικού μοντέλου NGA bottom-up της ΕΕΤΤ για τον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων L2 WAP μισθωμένων Γραμμών από την 14η Οκτωβρίου 2022 έως και την 15η Νοεμβρίου 2022.

Στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν οι εταιρείες:

  • VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
  • Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Μ.Α.Ε.Β.Ε. και Nova Τηλεπικοινωνίες Μ.Α.Ε.
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Δείτε στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις κυριότερες από τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων.

Επισυναπτόμενα αρχεία 1

Πορεία Ανακοίνωσης a:1:{i:0;s:5:”82127″;}

Να γίνει προβεβλημένο; 1