Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση

Ημερομηνία Ενέργεια
Εξειδίκευση Μέτρων
10/04/2014 Απόφαση
12/02/2014 Κοινοποίηση στην ΕΕ
25/09/2013 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης
26/07/2013 Διαβούλευση