Αγορές Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, Χονδρικής διαβίβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

Ημερομηνία Ενέργεια
Εξειδίκευση μέτρων
01/09/2010 Απόφαση ΕΕΤΤ
Διαβούλευση