english version ελληνική έκδοση    rss feed


1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, fax +30 210 6105 049.
2. Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτική Διαδικασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό σύναψης συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ. Τεύχος Β 1750/31.12.01, ΦΕΚ 647/Β/24.05.2006).
3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Η διεξαγωγή ελέγχων σε  Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών, εφεξής "ΠΥΠ", που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή στην τελευταία συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ("training"). Το έργο διαχωρίζεται σε τρία υποέργα:
Υποέργο Α: Η διεξαγωγή τριών (3) πλήρων ελέγχων σε ΠΥΠ που η Αναθέτουσα Αρχή θα προσδιορίσει, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσή τους ως προς τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ΠΥΠ που εκδίδει απλά ή αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ σχετικά με τα θέματα των ελέγχων.
Υποέργο Β: Η διεξαγωγή έως δύο επιπρόσθετων ελέγχων σε ΠΥΠ που η Αναθέτουσα Αρχή θα του υποδείξει κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Υποέργο Γ: Η διεξαγωγή εκπαίδευσης σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Προϋπολογισμός έργου: 135.000 € που κατανέμεται σε 90.000,00 € για το Υποέργο Α, σε 30.000 € για το Υποέργο Β και σε 15.000 € για το Υποέργο Γ  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
5. Τόπος παροχής έργου: Τα γραφεία της ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα και οι κατά τόπους υποδομές των ΠΥΠ στα πλαίσια των Υποέργων Α και Β.
6. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων προϊόντων.
7. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) ημερολογιακά έτη.
8. Έγγραφα Διαγωνισμού
    α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Τα Τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο  προμηθειών της ΕΕΤΤ, στην ανωτέρω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και  από τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).
    β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων:  Παρασκευή 26   Ιανουαρίου 2007
9.  Παραλαβή - Κατάθεση Προσφορών
      α) Λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών:  Παρασκευή 26 Ιανουαρίου  2007 και ώρα 13:00
      β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και  Ταχυδρομείων, Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
      γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική
10. Αποσφράγιση προσφορών
      α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι  εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
      β) ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: Παρασκευή 26  Ιανουαρίου 2007
  και ώρα 13:30 στα γραφεία της ΕΕΤΤ
11. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 6.750,00 Ευρώ.
13. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 3 μήνες.
14. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού.
15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Πληροφορίες για το διαγωνισμό δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Τεύχος Προκήρυξης