Τελευταίες ειδήσεις της ΕΕΤΤ https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/rssnews.html Τελευταίες ειδήσεις απο την ΕΕΤΤ en en Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων της παροχής εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της αναστολής ισχύος και ανάκλησης εγκεκριμένων πιστοποιητικών» https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1729.html Ανακοινώσεις Wed, 03 Aug 2022 07:48:08 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1729.html 2022-08-03T07:48:08Z Κανονισμός περί καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1728.html Καθολική Υπηρεσία Wed, 03 Aug 2022 06:47:41 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1728.html 2022-08-03T06:47:41Z Κανονισμός περί καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1727.html Ανακοινώσεις Wed, 03 Aug 2022 06:45:06 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1727.html 2022-08-03T06:45:06Z Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την έκδοση του «Κανονισμού περί καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας» https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1726.html Ανακοινώσεις Wed, 03 Aug 2022 06:26:47 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1726.html 2022-08-03T06:26:47Z Έναρξη Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό των αρχών, της μεθοδολογίας και της δομής μοντελοποίησης του τεχνοοικονομικού bottom up μοντέλου LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1725.html Ανάλυση Αγορών Tue, 02 Aug 2022 13:53:30 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1725.html 2022-08-02T13:53:30Z Έναρξη Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό των αρχών, της μεθοδολογίας και της δομής μοντελοποίησης του τεχνοοικονομικού bottom up μοντέλου LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1724.html Ανακοινώσεις Tue, 02 Aug 2022 13:50:03 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1724.html 2022-08-02T13:50:03Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1723.html Ανακοινώσεις Fri, 22 Jul 2022 07:51:43 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1723.html 2022-07-22T07:51:43Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1722.html Καθολική Υπηρεσία Fri, 22 Jul 2022 07:49:58 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1722.html 2022-07-22T07:49:58Z Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον κανονισμό για τον καθορισμό της μορφής, του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1721.html Διασύνδεση Fri, 22 Jul 2022 07:45:52 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1721.html 2022-07-22T07:45:52Z Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον κανονισμό για τον καθορισμό της μορφής, του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1720.html Ανακοινώσεις Fri, 22 Jul 2022 07:42:48 GMT https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1720.html 2022-07-22T07:42:48Z