english version ελληνική έκδοση    rss feed

 1. Τι είναι τα ειδικά ραδιοδίκτυα;
 2. Για να λειτουργήσω ένα ειδικό ραδιοδίκτυο πρέπει να πάρω πρώτα το δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας και από ποιόν; Μπορώ να χρησιμοποιήσω επαγγελματικό εξοπλισμό (VHF-UHF) χωρίς να έχω δικαίωμα χρήσης της ραδιοσχυνότητας;
 3. Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για να λάβει μια εταιρεία δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για ένα  ειδικό ραδιοδίκτυο;
 4. Για τα Ραδιοταξί ισχύει η ίδια διαδικασία;
 5. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για τη χορήγηση του δικαιώματος και τη χρήση της συχνότητας;
 6. Τι ισχύει για τα ραδιοδίκτυα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης και Διάσωσης, Δασοπροστασίας;
 7. Έχω αλλάξει έδρα στην εταιρεία μου. Θα πρέπει να τροποποιήσω την άδεια του ειδικού ραδιοδικτύου που έχω;
 8. Μπορώ να κάνω αλλαγές στο ειδικό ραδιοδίκτυο που έχω; Χρειάζεται κάποια τροποποίηση της άδειας;
 9. Έχω σταματήσει τη λειτουργία του ραδιοδικτύου και δε χρησιμοποιώ τα μηχανήματα πλέον. Θα πρέπει να ειδοποιήσω την ΕΕΤΤ;
 10. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των συχνοτήτων που μπορώ να ζητήσω για ένα ειδικό ραδιοδίκτυο;
 11. Η άδεια ειδικού ραδιοδικτύου που έχω από τη Νομαρχία έχει λήξει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορώ να την ανανεώσω;
 12. Γιατί χρειάζεται να έχω λάβει προηγουμένως το δικαίωμα χρήσης προκειμένου να χρησιμοποιήσω ραδιοσυχνότητες; 

 

1. Τι είναι τα ειδικά ραδιοδίκτυα;
Ειδικά ραδιοδίκτυα είναι τα Ιδιωτικά Δίκτυα Κινητής Υπηρεσίας (Private Mobile Radio-PMR) που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας διαφόρων επαγγελματιών χρηστών, όπως π.χ., τα δίκτυα επικοινωνίας των ραδιοταξί, των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (εταιριών security), των εθελοντικών ομάδων διάσωσης και δασοπροστασίας κ.λπ.

2. Για να λειτουργήσω ένα ειδικό ραδιοδίκτυο πρέπει να πάρω πρώτα το δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας και από ποιόν; Μπορώ να χρησιμοποιήσω επαγγελματικό εξοπλισμό (VHF-UHF) χωρίς να έχω δικαίωμα χρήσης της ραδιοσχυνότητας;
Σύμφωνα με τον Νόμο 4070/2012, για να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο, θα πρέπει ο κάτοχός του να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ προκειμένου να του χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας που πρόκειται να χρησιμοποηθεί στο ραδιοδίκτυο. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση ραδιοεξοπλισμού τύπου “PMR446” ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στη ζώνη συχνοτήτων 446-446,2 MHz και η ισχύς εκπομπής του δεν υπερβαίνει τα 500 mW (δηλ. το μισό βατ).

3. Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για να λάβει μια εταιρεία δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για ένα  ειδικό ραδιοδίκτυο;
Προκειμένου μια εταιρεία να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρότυπη αίτηση για την λήψη δικαιώματος χρήσης  ειδικού ραδιοδικτύου, πλήρως συμπληρωμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή. Η πρότυπη αίτηση καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης υπάρχουν στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.

4. Για τα Ραδιοταξί ισχύει η ίδια διαδικασία;
Για τα ραδιοταξί ισχύουν όσα αναφέρονται στο υπ’ αρίθμ. 3 ερώτημα ανωτέρω. Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/23/6-3-2014 “Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το καθεστώς που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ), σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’)”, το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγείται σε μια εταιρεία εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων δε σχετίζεται με το δικαίωμα ή όχι του Δικαιούχου να λειτουργήσει ως "Ραδιοταξί", σύμφωνα με το Άρθρο 92Α του Ν. 4070/2012, που προστέθηκε με το Άρθρο 106 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216) και δεν υποκαθιστά το δικαίωμα αυτό ούτε θίγει τις προϋποθέσεις που ορίζει το παραπάνω άρθρο προκειμένου να αναγνωρισθεί και να λειτουργεί ως "Ραδιοταξί".

5. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για τη χορήγηση του δικαιώματος και τη χρήση της συχνότητας;
Τα τέλη που καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ για τη λειτουργία του ειδικού ραδιοδικτύου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Τα τέλη εκχώρησης για τη διεκπεραίωση της αίτησης, τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ και τα τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είναι ετήσια και καταβάλλονται μια φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα τέλη εκχώρησης είναι 115 € αν το δίκτυο δεν έχει σταθμούς βάσης ούτε αναμεταδότες αλλά μόνο κινητούς και φορητούς σταθμούς. Αν το δίκτυο έχει αναμεταδότες, τότε το τέλος είναι €115,00 για κάθε αναμεταδότη του δικτύου- ανεξάρτητα των σταθμών βάσης που έχει. Αν το δίκτυο δεν έχει αναμεταδότες αλλά μόνο σταθμούς βάσης, το τέλος είναι €115,00 για κάθε σταθμό βάσης.
Τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εξαρτώνται από τον αριθμό των σταθερών σταθμών (βάσεις ή αναμεταδότες) του δικτύου και τον αριθμό των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τέλος χρήσης για ένα ειδικό ραδιοδίκτυο που αποτελείται από ένα σταθμό βάσης και έναν αναμεταδότη στην Αττική στη ζώνη VHF με εύρος ζώνης 12.5 kHz ανέρχεται σε €2486.40 ετησίως. Στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ υπάρχει ένα excel με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υπολογίσει το ακριβές ποσό για το δικό του ραδιοδίκτυο.

6. Τι ισχύει για τα ραδιοδίκτυα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης και Διάσωσης, Δασοπροστασίας;
Για την περίπτωση δικτύων που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης και Διάσωσης, Δασοπροστασίας, προβλέπεται ειδικός συντελεστής κατά τον υπολογισμό των τελών χρήσης, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη όταν ικανοποιούνται σωρευτικά τα κάτωθι:

 • Στο Καταστατικό του Σωματείου, αναγράφεται σαφώς ότι στους σκοπούς του περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών Άμεσης Ανάγκης και Διάσωσης, Δασοπροστασίας,
 • Το σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
 • Στην αίτηση περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι το ραδιοδίκτυο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες Άμεσης Ανάγκης και Διάσωσης, Δασοπροστασίας.

7. Έχω αλλάξει έδρα στην εταιρεία μου. Θα πρέπει να τροποποιήσω την άδεια του ειδικού ραδιοδικτύου που έχω;
Ναι. Θα πρέπει οπωσδήποτε πριν την αλλαγή της έδρας σας να έχετε μεριμνήσει ώστε να τροποποιηθεί το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που κατέχετε. Για το λόγο αυτό θα πρέπει συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ την αίτηση για τη λειτουργία του ειδικού ραδιοδικτύου (μπορεί να βρεθεί στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ) συμπληρώνοντας όλες τις αλλαγές.

8. Μπορώ να κάνω αλλαγές στο ειδικό ραδιοδίκτυο που έχω; Χρειάζεται κάποια τροποποίηση της άδειας;
Αν οι αλλαγές αφορούν αλλαγή θέσης των σταθμών του ραδιοδικτύου, προσθήκη νέων σταθερών σταθμών, αλλαγή στο τύπο ραδιοεξοπλισμού κ.λπ. θα πρέπει πριν την αλλαγή να έχετε λάβει την τροποποίηση της άδειάς σας από την ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα στην ΕΕΤΤ αίτηση τροποποίησης η οποία είναι η ίδια με την αίτηση για την απόκτηση νέας άδειας. Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας (ή του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας) όταν τροποποιούνται οι κινητοί και οι φορητοί σταθμοί του δικτύου. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν γίνει.

9. Έχω σταματήσει τη λειτουργία του ραδιοδικτύου και δε χρησιμοποιώ τα μηχανήματα πλέον. Θα πρέπει να ειδοποιήσω την ΕΕΤΤ;
Ο κάτοχος του ειδικού ραδιοδικτύου είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ετήσια τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων όσο η άδεια του ειδικού ραδιοδικτύου (το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων)  είναι σε ισχύ, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιεί ή όχι το ραδιοεξοπλισμό. Προκειμένου να μην απαιτούνται τέλη, θα πρέπει ο κάτοχος της άδειας να αιτηθεί εγγράφως με μια απλή αίτησή του στην ΕΕΤΤ την ανάκληση της άδειας που έχει στην κατοχή του.

10. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των συχνοτήτων που μπορώ να ζητήσω για ένα ειδικό ραδιοδίκτυο;
Όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όσες συχνότητες επιθυμεί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες.

11. Η άδεια ειδικού ραδιοδικτύου που έχω από τη Νομαρχία έχει λήξει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορώ να την ανανεώσω;
Όχι, έχετε χάσει το δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας. Θα πρέπει να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ αίτηση για νέο ειδικό ραδιοδίκτυο, ώστε να σας χορηγηθεί εκ νέου το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του δικτύου.

12.Γιατί χρειάζεται να έχω λάβει προηγουμένως το δικαίωμα χρήσης προκειμένου να χρησιμοποιήσω ραδιοσυχνότητες;
Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν νομίμως ραδιοσυχνότητες. Η ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα να διατηρεί το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων από το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ότι η συχνότητα την οποία θα σας διαθέσει (μέσω της αδειοδότησης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Ακόμα και αν γνωρίζετε ότι κάποια ραδιοσυχνότητα είναι διαθέσιμη σήμερα, αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να διατεθεί από την ΕΕΤΤ σε κάποιο χρήστη στο άμεσο μέλλον. Η χρήση ραδιοσυχνότητας από ένα πρόσωπο χωρίς να έχει λάβει από την ΕΕΤΤ το αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης, μπορεί να επιφέρει σοβαρές παρεμβολές σε δίκτυα έκτακτης ανάγκης, αεροναυτιλίας κλπ και το οποίο αποτελεί σοβαρό αδίκημα και επιφέρει ποινικές κυρώσεις.