english version ελληνική έκδοση    rss feed

Αρμόδιος φορέας όσον αφορά την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία και  διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΑΕΕ:

Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως Τ.Θ. 60092,
Τ.Κ. 15310, Αγ. Παρασκευή
http://www.eeae.gr

Τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), για τα «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4635/2019.

Σημειώνεται ότι τα θεσπισμένα από τη νομοθεσία όρια στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα κατά 30% από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ (L 199, 1999/519/EC) και ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται αυστηρότερα και είναι χαμηλότερα κατά 40% των τιμών που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Κοινοτική Σύσταση.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 1, άρθρο 35, Ν. 4635/2019), απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών, με την εξαίρεση της εγκατάστασης σταθμών για τους οποίους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή σχετικής μελέτης (παρ. 6, άρθρο 35, Ν. 4635/2019).

Επίσης, στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4635/2019, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4635/2019.  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου.

Επιπλέον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4, άρθρο 35, Ν. 4635/2019), η ΕΕΑΕ έχει την υποχρέωση να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια:

  • Αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως.
  • Κατόπιν αίτησης της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος  


Περαιτέρω, το άρθρο 36 του Ν. 4635/2019, ορίζει τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (https://paratiritirioemf.eeae.gr/el/).

Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων.