Απαντήσεις στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάργηση των ταχυτήτων 2 και 4 Mbps των υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ., VPU και VPU light

19/04/2019

Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι
ενδιαφερόμενοι:

  • VODAFONE

Η απάντηση της εταιρείας VODAFONE  στη Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτηριστεί ως
εμπιστευτικού χαρακτήρα.